DUMy INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – Martin Vacek

VY_32_INOVACE_VC_IKT_01 Přílohy:  Práce s barvou na počítači – model RGB a CMYK, barevné kanály
VY_32_INOVACE_VC_IKT_02  Barevná hloubka
VY_32_INOVACE_VC_IKT_03  Příloha: Rozměry rastrového obrázku – rozlišení, změna velikosti
VY_32_INOVACE_VC_IKT_04  Příloha: Obrazové formáty v rastrové grafice
VY_32_INOVACE_VC_IKT_05  Použití výběrů
VY_32_INOVACE_VC_IKT_06  Použití masek
VY_32_INOVACE_VC_IKT_07  Kreslení průkazu – kombinování fotografie, kresby a skenovaných prvků
VY_32_INOVACE_VC_IKT_08  Úprava barev – výběry pomocí cest, použití filtrů
VY_32_INOVACE_VC_IKT_09  Kreslení mapy města – použití vrstev a cest, práce s textem internetu
VY_32_INOVACE_VC_IKT_10  Základní úpravy fotografií
VY_32_INOVACE_VC_IKT_11  Skenování
VY_32_INOVACE_VC_IKT_12  Základní postupy
VY_32_INOVACE_VC_IKT_13  Kreslení CD – transformace objektů, výplně, průhlednost
VY_32_INOVACE_VC_IKT_14  Příloha: Schéma portů počítače – zarovnání a rozmístění objektů, logické operace, práce s textem
VY_32_INOVACE_VC_IKT_15  Kreslení podle předlohy – ruční převod rastrového obrázku na vektorový
VY_32_INOVACE_VC_IKT_16  Vektorizace rastrového obrázku – automatický převod pomocí trasování
VY_32_INOVACE_VC_IKT_17  Kreslení mimozemšťana – práce s křivkami
VY_32_INOVACE_VC_IKT_18  Modelování objektů
VY_32_INOVACE_VC_IKT_19  Použití materiálů – příklad
VY_32_INOVACE_VC_IKT_20  Osvětlení a rendering
VY_32_INOVACE_VACEK_zaznamovy arch Záznamový arch
VY_32_INOVACE_VACEK_obsah Obsah