Elektrotechnika

Elektrotechnika (kód oboru 26-41-M/01)

Studijní obor Elektrotechnika pokrývá všechny studijní oblasti definované ve státním Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01. Žáci jsou připravováni pro výkon profesí jako technik a konstruktér elektrických a elektronických zařízení, správce počítačů a počítačových sítí a mnohé další. Výuka také poslouží jako dobrý základ pro pokračování ve studiu na technických vysokých školách.

Oborová zaměření

Uchazeči o studium si v rámci oboru Elektrotechnika mohou vybrat ze dvou zaměření (Školních vzdělávacích programů (ŠVP) - kompletní dokumentace je k dispozici na sekretariátu školy). Tato zaměření  umožňují žákům získat další znalosti a dovednosti.

Odborné kompetence absolventů oboru Elektrotechnika všech zaměření

Navrhovat, vytvářet a opravovat elektronické obvody

Programovat mikropočítačové systémy – ovládání robotů, zobrazování na displejích a další

Vybírat a sestavovat počítače, konfigurovat a spravovat počítačové systémy a sítě

Navrhovat a realizovat výrobky na 3D tiskárnách

Znalosti z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektrotechnických měření

V rámci školy je souběžně s maturitou možné získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (§5 vyhlášky 50/78 sb.)

Školní vzdělávací program Multimédia a Informatika

Školní vzdělávací program Multimédia a informatika umožňuje žákům získat kompetence z oblasti pořizování a zpracování multimediálních dat a jejich využití v informatice. Ty otevírají další možnosti uplatnění jako technik v oblasti multimédií, uplatnění ve velmi rychle se rozvíjející oblasti návrhu a správy webových stránek a v neposlední řadě toto zaměření dává solidní technický základ pro uplatnění v kreativním průmyslu (grafika, fotografie, video...). Kompetence získané v rámci tohoto zaměření dobře poslouží v dnešním digitalizovaném světě každému.

Kompetence absolventů zaměření Multimédia a informatika

Vytvářet a zpracovávat rastrovou a vektorovou grafiku, stříhat video, navrhovat, programovat a spravovat webové stránky

Na pokročilé úrovni ovládat profesionální fotoaparáty a kamery, ozvučovací a projekční techniku.

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů

Vždy je uveden celkový počet hodin (včetně hodin s celou třídou)/počet hodin formou cvičení v menších skupinách.

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie - 1 - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - 2/2
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Základy elektrotechniky 4/2 2 - -
Elektronika - 2 4/2 3
Elektrotechnická měření - - 4/2 5/2
Technické kreslení 3 - - -
Mikroprocesorová technika 2/1 2/2 - -
Energetika - 2 - -
Technika počítačů - 2/1 2/2 2/1
Základy programování - - 2/2 -
Multimédia - 2/2 2/2 3
Praxe 3/3 3/3 3/3 3/3
Volitelné předměty:
Programování - - - 2/2
Multimediální tvorba - - - 2/2
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Sportovní hry 1 1 1 1
Právní předpisy - - - 1

Maturitní zkouška:

 

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět - elektrotechnická měření
  2. Odborný předmět - multimédia
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Školní vzdělávací program Počítačové technologie

Školní vzdělávací program Počítačové technologie umožňuje žákům prohloubit kompetence zejména v oblastech programování mikropočítačů, robotických systémů a automatizačních linek a konstruování na počítači, což jsou velmi vyhledávané dovednosti na pracovním trhu.

Kompetence absolventů zaměření Počítačové technologie

Programovat robotické a automatizační systémy (výrobní linky PLC...) na pokročilé úrovni

Na pokročilé úrovni pracovat z konstrukčními (CAD) programy

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů

Vždy je uveden celkový počet hodin (včetně hodin s celou třídou)/počet hodin formou cvičení v menších skupinách.

Název předmětu Ročník
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3/1
Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Základy společenských věd - 1 1 1
Dějepis 2 - - -
Fyzika 2 2 - -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie - 1 - -
Matematika 4/1 4/1 3 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - 2/2
Ekonomika - - 3 -
Odborné předměty:
Základy elektrotechniky 4/2 2 - -
Elektronika - 2 4/2 3
Elektrotechnická měření - - 4/2 5/2
Technické kreslení 3 - - -
Mikroprocesorová technika 2/1 2/2 - 2/2
Konstruování pomocí PC - 2/2 - -
Energetika - 2 - -
Technika počítačů - 2/1 2/2 2/1
Základy programování - - 2/2 -
Robotika - - 2 3
Praxe 3/3 3/3 3/3 3/3
Nepovinné předměty:
Rétorika - - 1 1
Základy matematické analýzy - - 1 1
Sportovní hry 1 1 1 1
Právní předpisy - - - 1

Maturitní zkouška:

 

Státní část:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Profilová (školní) část:

  1. Odborný předmět - elektrotechnická měření
  2. Odborný předmět - technika počítačů
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů

Partneři oboru

ZAT, SENCO, RAVAK – vše Příbram, KOSTAL Čenkov, RC DOMINOPUTER, ELCOM EDUCATION, FESTO, CZC a další.