Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Září

ÚT 1. 9. Zahájení školního roku na denním studiu
ÚT 1. 9. 2.V - zápis ke studiu (7.55 hod)
ÚT 1. 9. - PÁ 4. 9. Blok DT a PP spol. části podzimní MZ dle rozpisu CERMAT
ÚT 1. 9. VOŠ - 2.V - zápis ke studiu (7,55 hod) a zahájení výuky ZS
ST 2. 9. Třídní schůzky rodičů 1.ročníků (16.00 hodin)
ST 2. 9. - ÚT 22. 9. VOŠ - 3.V - odborná praxe
PO 7. 9. - ST 9. 9. Praktická maturitní zkouška (DE + DS)
ČT 10. 9. Ústní maturitní zkouška (DE + DS)
PÁ 11. 9. DS - zahájení školního roku a výuka 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 15. 9. Třídní schůzky 4. ročníků 16,00 hodin
ST 16. 9. DS - zahájení výuky oboru POS, STR, ELE (15,00 hodin)
ÚT 22. 9. VOŠ - náhradní zkouška ABSOLUTORIA
ST 23. 9. VOŠ - uzávěrka přihlášek 1.V - 2. termín
PÁ 25. 9. VOŠ - přijímací řízení 1.V - 2. termín

 

Říjen

PÁ 9. 10. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 12. 10. Lišácký večer v rámci hornického večera
ST 14. 10. Slavnostní hornický večer (Skok přes kůži), 19,00 hodin Sokolovna
ČT 15. 10. Platba školného VOŠ - 2.V a 3.V - poslední termín - ZS
ST 21. 10. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
ČT 29. 10. - PÁ 30. 10. Podzimní prázdniny

 

Listopad

PÁ 6. 11. DS - zadání témat PMZ třídy 2.H2
PÁ 6. 11. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8:00 hod.)
ST 11. 11. Pedagog. rada o prospěchu a chování žáků (14:00 hod.)
ST 11. 11. Třídní schůzka rodičů (16:00 hod.)
ST 18. 11. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00) hod.
PO 30. 11. Odevzdání přihlášky k jarnímu období MZ2021 (DE+DS)+posudek PUP
PO 30. 11. - 4. 12. Týden techniky ZŠ

 

Prosinec

PÁ 4. 12. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
SO 5. 12. Den otevřených dveří (10:00 - 12:00) hod. - proběhne v náhradním termínu
PO 14. 12 - PÁ 18. 12. VOŠ - 2.V - zimní kurz
ST 16. 12. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
ÚT 22. 12. VOŠ - ukončení výuky zimního semestru 2.V
ÚT 22. 12. Ukončení praxe 3.V
ST 23. 12. - 3. 1. Zimní (vánoční) prázdniny

 

Leden

PO 4. 1. Zahájení vyučování v roce 2021
PO 4. 1. VOŠ - 3.V - zahájení výuky LS
PO 4. 1. - PÁ 22. 1. 2.V - zkouškové období ZS
PÁ 8. 1. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ÚT 12. 1. Den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hodin)
ST 13. 1. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
ČT 14. 1. Den otevřených dveří (15.30 – 17.00 hodin)
PÁ 15. 1. Maturitní ples I - Kulturní dům
PÁ 15. 1. Oznámení nedostatečných známek žákům
PÁ 22. 1. Maturitní ples II - Kulturní dům
ÚT 26. 1. Pedag. rada o prosp. a chování žáků (14.00 hodin) DE+DS+2.V
ČT 28. 1. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
PÁ 29. 1. Pololetní prázdniny

 

Únor

PO 1. 2. Zahájení vyučování 2. pololetí
PO 1 .2. VOŠ - zahájení výuky letního semestru 2.V
PÁ 5. 2. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
PO 8. 2. - PÁ 12. 2. Jarní prázdniny
PO 15. 2. Platba školného VOŠ 2.V a 3.V - poslední termín - LS
ST 17. 2. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
PÁ 19. 2. DS - konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 26. 2. - PÁ 5. 3. Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků SPŠ

 

Březen

PO 1.3. Uzávěrka přihlášek pro 1 termín přijímacího řízení šk.r.2021/2022
PÁ 5. 3. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8:00 hodin)
ST 17. 3. DS - konzultace dálkového studia (15:00 - 16:00 hodin)
ÚT 23. 3. Třídní schůzky 4.ročníků (16:00 hodin)
PÁ 26. 3. DS - konzultace 2.H2 (8,00 hodin)
PÁ 26. 3. DS - odevzdání praktické práce PMP 2.H2
PO 29. 3. Opravné zkoušky 4. ročníků
ÚT 30. 3. Opravné zkoušky 4. ročníků
ST 31. 3. Opravné zkoušky 4. ročníků
ST 31. 3. VOŠ - studenti 2.V dostanou dohodu o praxi pro šk.r. 2021/2022
ST 31. 3. Žáci 4.roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2021 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

 

Duben

ČT 1. 4. - PO 5. 4. Velikonoční prázdniny
ST 7. 4. Pedag. rada o prosp. a chování žáků - ONLINE (13.00 hod) 1.- 3. ročník
ST 7. 4. Třídní schůzky (16.00 hodin) 1 . - 3. ročníky Třídní osloví rodiče ohledně konání online rodičovské schůzky
PÁ 9. 4. Oznámení nedostatečných všem 4.ročníkům (zápis TK)
PÁ 9. 4. DS - konzultace 1.H2 + 2.H2 (8,00 hodin)
ST 14. 4. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
PO 19. 4. Pedag. rada o prosp. a chování 4.ročníků DE a 2.H2
ST 21. 4. Vydání vysvědčení všem 4.ročníkům DE - poslední zvonění
ČT 22. 4. MZ2021 - písemná práce CJL ZRUŠENO
PÁ 23. 4. MZ2021 - písemná práce ANJ ZRUŠENO
PÁ 23. 4. VOŠ - 3.V - odevzdání AP + prihláška k absolutoriu
PÁ 23. 4. VOŠ - zadání absolventské práce 2.V
PÁ 30. 4. Oznámení nedostatečných známek žákům 4. ročníků
PÁ 30. 4. DS - vydání vysvědčení 2.H2 + posudek PMP
PÁ 30. 4. VOŠ - 3.V - ukončení výuky LS
PÁ 30. 4. Žáci 4.roč. (DE + DS), pro jarní období MZ 2021 odevzdají vlastní seznam literárních děl řediteli školy (prostřednictví TU)

 

Květen

PO 3.5. - PÁ 7. 5. Státní část DT- MZ2021 dle rozpisu CERMAT POSUNUTO
ST 5. 5. Školní přijímací zkoušky - 1. termín
ČT 6. 5. Školní přijímací zkoušky - 2. termín
PÁ 7. 5. Školní přijímací zkoušky - Náhradní termín
PO 3. 5. - PÁ 21. 5. VOŠ - 3.V - zkouškové období LS
ÚT 11. 5. Klasifikační porada 4. ročníků 9:35
ST 12. 5. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
PÁ 14. 5. Vydání vysvědčení 4. ročníkům
PÁ 14. 5. DS - odevzdání posudků PMP oponentů a vedoucích prací 2.H2
PÁ 14. 5. DS - konzultace 1.H2 (8,00 hodin)
NE 16. 5. - PÁ 21. 5. Sportovní kurz 2. ročníků SPŠ
PO 17. 5. - PÁ 28. 5. Čtrnáctidenní praxe 3.ročníků všech oborů
PO 17. 5. Zahájení praktických maturitních zkoušek dle rozpisu v Bakaláři/Plán akcí
PÁ 21. 5. VOŠ - 3.V - odevzdání posudků AP od oponenta a vedoucího
PO 24. 5. - ST 26. 5. Státní část DT- MZ2021 dle rozpisu CERMAT
PO 24. 5. - PÁ 4. 6. Čtrnáctidenní praxe 2.ročníků všech oborů
ÚT 25. 5. - PO 31. 5. maturitní volno 2.H2
PÁ 28. 5. VOŠ - 3.V - pedagogická rada za LS (9,35 hodin)
PÁ 28. 5. VOŠ - ukončení letního semestru 2.V
PO 31. 5. VOŠ - uzávěrka přihlášek pro 1.termín přijímacího řízení
PO 31. 5. - ČT 24. 6. VOŠ - zkouškové období letního semestru 2.V
PO 31. 5. VOŠ - 2.V - odevzdá vyplněné dohody o praxi pro šk.r. 2021/2022

 

Červen

ÚT 1. 6. - PÁ 4. 6. Výběrový kurz 3. ročníků SPŠ a letní kurz 2.V a 3.V - VOŠ
ÚT 1. 6. Zahájení ústní části maturitních zkoušek (rozpis lze najít v Bakaláři/Plán akcí
PO 7. 6. VOŠ - přijímací řízení 1.termín
PO 7. 6. - PÁ 11. 6. VOŠ - absolventské volno 3.V
ST 9. 6. DS - konzultace dálkového studia (15.00 - 16.00 hodin)
PÁ 11. 6. DS - konzultace 1.H2  (8,00 hodin)
PO 14. 6. - ÚT 15. 6. VOŠ - 3.V - absolutorium
PÁ 18. 6. Oznámení nedostatečných známek žákům
PO 21. 6. třídní schůzky rodičů 0.ročníků (16.00 hodin)
ST 23. 6 - PÁ 25. 6. Odevzdávání učebnic 3., 2.,1. ročníků
PÁ 25. 6. Odevzdání přihlášky pro podzimní období MZ2021P a posudek PUP
PÁ 25. 6. Žáci 4.roč. (DE + DS), pro podzimní zkušební období MZ2021P odevzdají vlastní seznam literárních děl (prostřednictví TU)
PO 28. 6. Pedagogická rada DE+DS+VOŠ o prospěchu a chování žáků (12,00hod)
ST 30. 6. Ukončení školního roku, vydání vysvědčení
ČT 1. 7. - ÚT 31. 8. - letní prázdniny