Organizace školního roku

Kalendář pro aktuální školní rok připravujeme.