Dálkové studium

Pro školní rok 2024/2025 bude otevřeno dálkové studium pouze pro obor 21-42-M/01 Geotechnika - Hornictví a hornická geologie.

Studium je určeno pro absolventy středních škol, kteří si potřebují rozšířit vzdělání v daném oboru. Zkrácená forma studia (2 roky) je určena pouze pro uchazeče se vzděláním ukončeném maturitní zkouškou.

Uchazeči studují pouze odborné předměty příslušející danému oboru a ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty jsou jim uznány, jakož i státní část maturitní zkoušky. Studium probíhá vždy v pátek jedenkrát měsíčně, podrobný rozpis bude zveřejněn po ukončení přijímacího řízení 30. srpna 2024.

Školní vzdělávací program je přístupný v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídního učitele na školním informačním serveru.

Další informace naleznete na stránce přijímacího řízení dálkového studia.