Dálkové studium

Od školního roku 2023/2024 bude otevřeno dálkové studium pouze pro obor 21-42-M/01 Geotechnika - Hornictví a hornická geologie. Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání.

GEOTECHNIKA, Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek.

Studium je určeno pro absolventy středních škol, kteří si potřebují rozšířit vzdělání v daném oboru. Zkrácená forma studia (2 roky) je určena pouze pro uchazeče se vzděláním ukončeném maturitní zkouškou.

Uchazeči, kteří již mají ukončené některé středoškolské vzdělání a absolvovali maturitní zkoušku, studují pouze odborné předměty příslušející danému oboru a ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty jsou jim uznány, jakož i státní část maturitní zkoušky.

Uchazeč je povinen s přihláškou předložit ověřené maturitní vysvědčení.

Školní vzdělávací programy jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídního učitele na školním informačním serveru.

Přijímací zkoušky se nekonají, je pouze nutné zaslat nejpozději do 20. března (případně lze podat i později v dalších kolech přijímacího řízení) příslušného roku vyplněnou přihlášku ke studiu společně s ověřenými dokumenty. Uchazeči jsou přijímáni na základě dosaženého předchozího vzdělání a volné kapacity školy.

Přihlášku k dálkovému studiu na všech oborech SEVT 491482 lze získat v sekretariátu školy nebo stáhnout zde.