Přijímací řízení dálkového studia

V souladu se zákonem  č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.422/2003 Sb. , nařízení vlády č.211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

Třída oboru Geotechnika bude otevřena pouze za předpokladu minimálního počtu 12 uchazečů. Maximální počet přijímaných uchazečů o dálkové studium Geotechniky je 25.

Školní ani jednotné přijímací zkoušky uchazeč nevykonává v žádném kole přijímacího řízení. Podmínkou pro zkrácené studium (2 roky) oboru Geotechnika – Hornictví a hornická geologie , dobývání ložisek je předchozí studium ukončené maturitní zkouškou.

Přihláška ke studiu

 • Způsob podání přihlášky naleznete zde
 • Přihláška ke stažení zde
 • Povinná příloha k přihlášce: Ověřená kopie maturitního vysvědčení  předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti NENÍ potřeba

1. kolo přijímacího řízení

 • Termín odevzdání přihlášky: 1. – 20. února 2024
 • Zveřejnění výsledků  1.kola přijímacího řízení: 15. května 2024

2. kolo přijímacího řízení

 • V případě neobsazení nabízených míst, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení května 2024
 • Termín odevzdání přihlášky: 22. - 24. května 2024
 • Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 21. června 2024

3. kolo přijímacího řízení

 • V případě neobsazení nabízených míst, vyhlásí ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení července 2024
 • V tomto kole lze podat přihlášku pouze v papírové formě – doporučeně poštou nebo osobně na sekretariát.
 • Termín odevzdání přihlášky : 28. června - 20. srpna 2024
 • Zveřejnění výsledků  3.kola přijímacího řízení: 30. srpna 2024