Přijímací řízení-Dálkové studium

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Na jednotlivých studijních oborech bude třída otevřena pouze za předpokladu minimálního počtu 15 uchazečů.

Přijímací zkoušky uchazeč nevykonává, musí pouze zaslat nejpozději do 20. března (případně lze podat i později v dalších kolech přijímacího řízení) příslušného roku vyplněnou přihlášku ke studiu společně s ověřenou kopií vysvědčení dosaženého vzdělání (maturitní vysvědčení).

Přihlášku ke studiu SEVT 491482 lze získat ve škole nebo stáhnout zde.

Platné ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY střední školy a VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠ jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídních učitelů na školním informačním serveru Bližší informace v sekretariátu školy sekretspspb.cz, tel. 326 551 611.