Přijímací řízení VOŠ

Vzhledem k velkému nárůstu počtu uchazečů o studium na střední škole, pro otevření prvního ročníku nemáme dostatek lidských zdrojů ani dostatek prostoru. Pro školní rok 2024/2025 nevypisujeme přijímací řízení na VOŠ.