Přijímací řízení VOŠ

Základní podmínkou pro přijetí zájemce o studium na VOŠ šestisemestrálního sportovně technického oboru 64-31-N/15 Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací je získání středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášku ke studiu SEVT 491521 lze získat ve škole nebo stáhnout zde. Společně s přihláškou nutno zaslat ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy a získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

1. termín přijímacího řízení 25. 6. 2020, uzávěrka přihlášek 31. 5. 2020

2. termín přijímacího řízení 25. 9. 2020, uzávěrka přihlášek 23. 9. 2020

Platné ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY střední školy a VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠ jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídních učitelů na školním informačním serveru Bližší informace v sekretariátu školy sekretspspb.cz, tel. 326 551 611.