Přijímací řízení VOŠ

Základní podmínkou pro přijetí zájemce o studium na VOŠ šestisemestrálního sportovně technického oboru 64-31-N/15 Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací je získání středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášku ke studiu SEVT 491521 lze získat ve škole nebo stáhnout zde. Společně s přihláškou nutno zaslat ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy a získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

1. termín přijímacího řízení: uzávěrka přihlášek 31. 5. 2023

Všechny přihlášky z prvního kola budou přesunuty do druhého kola přijímacího řízení.

2. termín přijímacího řízení: uzávěrka přihlášek 22. 9. 2023

 

Platné ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY střední školy a VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠ jsou přístupné v sekretariátu školy nebo prostřednictvím třídních učitelů na školním informačním serveru Bližší informace v sekretariátu školy sekretspspb.cz, tel. 326 551 611.