Učební plán

Kód oboru vzdělání: 64-31N/15

Školní vzdělávací program:

ŘÍZENÍ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ A ORGANIZACÍ

 

Týdenní hodinová dotace jednotlivých předmětů:

Název předmětu Ročník
1. 2. 3.
Z L Z L Z L
H K H K H K H K H K H K
Všeobecně vzdělávací předměty: O

D

B

O

R

N

Á

 

P

R

A

X

E

Cizí jazyk I 4 kz 4 kz 4 kz 4 zk 4 zk
Cizí jazyk II 3 kz 3 kz 3 kz 3 zk 3 z
Cizí jazyk - konverzace 2 z 2  z 2 z 2 z 2  z
Informační a komunikační technologie 2 z 2 kz 2 zk 2 kz 2  kz
Daňová soustava 3 kz 3 kz
Právní předpisy 2 kz 2 kz 2 kz 3 kz
Ekonomika a management 2 zk 2 zk 2 zk 2 kz 2 zk
Marketing 3 zk
Personalistika 2 kz
Účetnictví 2 z 2 zk
Psychlogie sportu 2 kz 2 zk 3  zk
Fyziologie 2 kz 2 zk
Somatologie člověka 2 zk 2  zk
Sportovní zařízení 2 kz 2  kz 2 zk 2 kz 3  zk
Organizace soutěží 2 z 2 kz
Regenerace a sportovní masáž 2 z 2 kz 2 kz
Tělesná výchova a sport 3 z 3 z 3 z 3 z 3 kz
Teorie a praxe vybraného sportu 2 z 2 kz 2 kz 2 kz 3 kz
Seminář k absolventské práci 1 z
Povinně volitelné předměty:
Multimédia 2 z 2 z 2 zk
Sportovní právo 2 z 2 z 2 zk
Počítačová grafika 2 z 2 z 2 zk
Sportovní a rekondiční masáž 2 z 2 z 2 zk
Odborný kurz     1     0     0    1
Samostudium a získání klasifikace       3      3      3      3        3