Kroužky

V případě zájmu dostatečného počtu studentů škola organizuje tyto zájmové kroužky (bližší informace u třídních učitelů):

Název kroužku Kontaktní osoba
Angličtina k maturitě Mgr. Lenka Doležalová
Angličtina pro začátečníky Mgr. Barbora Štětinová
Čeština k maturitě Vyučující ČJL v aktuálním 4. r.
Němčina Mgr. Vladislava Humlová
Matematika k maturitě Vyučující MAT v aktuálním 4. r.
Matematika Vyučující MAT v aktuálním 4. r.
ArchiCad Ing. Václav Svoboda
AutoCad Ing. Václav Benda
Automatizace Ing. Rudolf Klusal
Internetových stránek Jindřich Sova
Chytré modelování a programování Ing. Roman Kabát
IT Technik Ing. Roman Kabát
Multimédií Ing. Martin Švejda
Robotiky Ing. Josef Řehout, Jiří Zikmund
Stavebně technický Ing. Václav Svoboda
Technických dovedností Hynek Hochmut
Basketbal Mgr. Vladimír Karel
Florbal Mgr. Roman Vácha
Sálová kopaná PaedDr. Tomáš Hlaváč
Volejbal Mgr. Filip Troch

 

Charakteristika vybraných kroužků

Automatizace

Kroužek pro studenty, které zajímají programovatelné automaty, kteří si chtěji sami něco vytvořit nebo toho jen chtějí znát více.

aut

AutoCADu

Kroužky pro ty, kteří chtějí umět ovládat AutoCAD více, než přikazují osnovy. Případně i pro ty, kteří se chtějí doučit to, co z různých důvodů zameškali.

acad1

IT-technik

Montáž a úprava počítače, testování a oživování hardware, zprovozňování různých periferií.

 

MB-malé

Chytré modelování

Modelování "chytrých" domů a domácností, automatizované ovládání objektů, programování řídících mikroprocesorů i aplikační programování

MicrosoftTeams-image (4)

Internetový

Kroužek pro ty, kteří chtějí něco víc, než jen nazdařbůh brouzdat po Internetu. Kroužek pro ty, kteří si chtějí umět vytvořit vlastní stránku.

htmlEditor

Technických dovedností

Kroužek pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v soustružení, frézování, vrtání, svařování nebo řezání. Kroužek pro ty, kteří se chtějí naučit opravovat stroje a zařízení nebo si chtějí něco vyrobit pro sebe.

ktd

Multimédií

  • Fotit a natáčet s digitální zrcadlovkou
  • Pilotovat dron
  • Natáčet s outdoorovou kamerou
  • Pracovat s počítačovou grafikou, videem a audiem
  • Zapojit ozvučovací řetězec, nahrávat, obsluhovat software pro live DJ
  • Zprovoznit živé vysílání obrazu a další
mul

Jazykové kroužky

Čeština k maturitě

Rozšíření vnímání literárního textu.
Zpřesnění jazykové komunikace. Příprava k maturitě.

Němčina

Für alle, die sich für deutsche Sprache interessieren, oder gern das Abitur in Deutsch ablegen möchten.

Angličtina
Angličtina pro začátečníky

This course is for students who are having problems with basic english grammar and tenses.

Angličtina k maturitě

This course is for students who want to be well prepared for maturita.

Matematický

 

Kroužek pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z matematiky a pro ty, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušku na vysokou školu.

Robotiky

Formou hry programujeme, stavíme pohyblivé roboty, vyrábíme řídící elektroniku. Nejsou potřebné žádné specielní znalosti, ale jen chuť hrát si s moderními technologiemi. Účastníme se soutěží, např. KYBER robot, EUROBOT.

rob

Stavebně technický

Kroužek je určen pro ty, které "stavařina" ovládla natolik, že ji věnují i svůj volný čas, v němž se formou besed seznamují např. s úkoly stavebního úřadu, útvaru koncepce a rozvoje města, památkového fondu aj. Bez jejich povšimnutí nezůstávají ani aktuálně provádění stavby v Příbrami či výstavy a veletrhy se stavební tématikou. Další stěžejní aktivitou je výroba modelů stavebních konstrukcí, při nichž si členové kroužku vyjasňují důležité detaily stavebních děl a zároveň tak vytváří vhodné pomůcky pro výuku odborných předmětů oboru.

ahouse

Sportovní

V rámci zlepšování kvality a rozšiřování svých fyzických předpokladů, jsou ve škole každoročně otevírány kroužky sportovních her. Zde jsou od pondělí do čtvrtka zařazeny tyto sportovní hry: florbal, sálová kopaná, volejbal a kroužek kulturistiky. V míčových hrách se zdokonaluje jak herní součinnost mužstva, tak se zdokonalují i herní kvality jednotlivce. V kroužku kulturistiky se žáci dozvídají, jak posílit své svalstvo, ale také jsou seznámeni s životosprávou, se stavbou lidského těla a s celkovou lepší péčí sami o sebe.

spo