Přijímací řízení

Přijímací řízení na SPŠ a VOŠ Příbram pro školní rok 2024/2025

V souladu se zákonem  č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.422/2003 Sb. , nařízení vlády č.211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení

V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole Příbram prvního ročníku bude kapacita oborů:

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

(Elektronické) podání přihlášek: 1. - 20. února 2024
Jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2024
Jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2024
Náhradní termín pro řádně omluvené: 29. dubna 2024
Náhradní termín pro řádně omluvené: 30. dubna 2024
Nahlížení do spisu: 14. května 2024
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 15. května 2024

Přihláška ke studiu

 • V přijímacím řízení lze podat maximálně tři přihlášky (pokud navíc uchazeč nepodal přihlášku na obor s talentovou zkouškou).
 • Uchazeči o studium si stanoví jednoznačnou prioritu zvolených oborů (tedy na 1. místo preferovaný obor, na 2. místo méně preferovaný obor a na 3. místo nejméně preferovaný obor). Tuto prioritu nelze následně měnit, je závazná.
 • Pro přijetí je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Pokud potřebujete potvrzení na více oborů, stačí pouze jedno a na ostatní školy posíláte jen kopii/sken/fotku. POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód/správné kódy oboru/oborů vzdělání!
 • Způsob podání přihlášky naleznete zde.
 • Video návod jak vyplnit přihlášku v systému DIPSY najdete zde.

Jednotné přijímací zkoušky

 • Školní přijímací zkoušky se pro školní rok 2024/2025 na žádný studijní obor nekonají.
 • Místo konání  jednotné přijímací zkoušky (JPZ) určí CERMAT na základě dojezdové vzdálenosti uchazeče a kapacity vybraných škol bez ohledu na prioritu oborů. JPZ se opakuje dvakrát, započítávají se lepší dosažené výsledky. Uchazeči, kteří vyplnili vše elektronicky, budou pozvání k JPZ prostřednictvím systému, ostatním bude odeslána pozvánka školou.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení naleznete zde.

Nahlížení do spisu

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu. Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení, ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. Nahlížet do spisu bude možné  14. května 2024 od 8:00 do 15:00, pouze po předchozím objednání nejpozději 13. května (do 14:00) na sekretariátu školy – sekret@spspb.cz nebo tel.: +420 326 551 611.

Výsledky přijímacího řízení

 • Vysvětlení algoritmu vyhodnocení pořadí zde.
 • Budou vyhodnoceny po posledním náhradním termínu JPZ školou a Cermatem a zveřejněny 15. května 2024 na portále DIPSY, na stránkách školy a na dostupném místě ve škole pod registračním číslem uchazeče
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v tištěné podobě se již nevyhotovuje, zápisové lístky jsou zrušeny.
 • Odvolání rozhodnutí z důvodu kapacity není možné.
 • Výsledky jsou konečné, preferenci oboru již nelze změnit.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, v prvním kole není přijat nikde (zcela se vzdá účasti v 1. Kole přijímacího řízení) a může se přihlásit do 2. kola které proběhne opět s využitím IS CERMATu.

Uchazeči cizinci

Kritéria a způsob hodnocení uchazečů podle §20 odst. 4 školského zákona naleznete zde.

Tiskopisy ke stažení

2. kolo přijímacího řízení  musí být vyhlášeno do 20. května 2024, pokud budeme mít volná místa.

Pro další informace sledujte weby MŠMT, Cermat a prihlaskynastredni.cz.

V Příbrami dne: 8. 1. 2024

PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy