Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ESF_Plakat_barevny

 

Klíčové aktivity:

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednitvím ICT

ELEKTROTECHNIKA

 

STAVEBNICTVÍ

 

STROJÍRENSTVÍ

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 

  • IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ

MATEMATIKA

VÝZVA č. 56

Je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

ŠABLONA č.1  /  ČTENÁŘSKÉ DÍLNY JAKO PROSTŘEDEK KE ZKVALITNĚNÍ
ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a  zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání – zvýšení odborných kompetenci pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

ŠABLONA č. 4  /  ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ – VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení