DUMy STAVEBNICTVÍ – Ing. Jana Jindřichová, Ing. Václav Svoboda – 1

VY_32_INOVACE_JJ_POS_01  Výkresová dokumentace a její části
VY_32_INOVACE_JJ_POS_02  Úprava výkresů
VY_32_INOVACE_SV_POS_03  Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_04  Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_05  Zobrazování stavebních objektů
VY_32_INOVACE_SV_POS_06  Čáry na výkresech
VY_32_INOVACE_SV_POS_07  Označování hmot a písmo na výkresech
VY_32_INOVACE_JJ_POS_08  Kótování a popis výkresů
VY_32_INOVACE_JJ_POS_09  Zobrazení stavební konstrukce ve výkresu
VY_32_INOVACE_JJ_POS_10  Členění stavebního objektu
VY_32_INOVACE_JJ_POS_11  Zobrazování oken
VY_32_INOVACE_JJ_POS_12  Zobrazování oken
VY_32_INOVACE_JJ_POS_13  Zobrazování dveří
VY_32_INOVACE_JJ_POS_14  Zobrazování dveří
VY_32_INOVACE_SV_POS_15  Zobrazování komínových a ventilačních průduchů
VY_32_INOVACE_SV_POS_16  Zobrazování komínových a ventilačních průduchů
VY_32_INOVACE_SV_POS_17  Zobrazování základových konstrukcí
VY_32_INOVACE_SV_POS_18  Zobrazování základových konstrukcí
VY_32_INOVACE_SV_POS_19  Zobrazování výkopů
VY_32_INOVACE_JJ_POS_20  Zobrazování výkopů
VY_32_INOVACE_JJ_SV_obsah  Obsah