Stručně o škole

Střední průmyslová škola Příbram je školou s bohatou tradicí. Za dobu svého působení vychovala tisíce odborníků, z nichž někteří se stali významnými a uznávanými osobnostmi či zaujímají špičková místa ve svém oboru. Je jednou z nejvýznamnějších škol v naší republice. Její vznik je datován obdobím 1849–1851, v roce 2011 tak oslavila 160 let od zahájení vyučování, čímž se řadí v odborném školství mezi školy nejstarší.

Původně byla škola dvouletá s výukou hornictví, později čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou v oboru důlního měřictví, těžby rudných ložisek, hutnictví, geologie a úpravnictví. Od roku 1965 byl zaveden nový obor Strojírenství. Koncem osmdesátých let po útlumu těžby v našem okrese byly na základě potřeby regionu zavedeny postupně nové studijní obory Stavební geologie a ekologieSlaboproudá elektrotechnika a Management ve strojírenství. V roce 1994 naše škola rozšířila působnost o výuku studijního oboru Pozemní stavitelství. Od roku 2009 probíhá výuka dle nových školních vzdělávacích programů. Od školního roku 2021/2022 byl vzhledem k vysoké poptávce na pracovním trhu otevřen nový obor Informační technologie v průmyslu, který zapadá do moderní koncepce Průmysl 4.

Střední průmyslová škola v současné době nabízí čtyři studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Elektrotechnika (zaměření POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE a MULTIMÉDIA A INFORMATIKA), Informační technologie (zaměření INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V PRŮMYSLU), Stavebnictví (zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA) a Strojírenství (zaměření STROJÍRENSTVÍ POČÍTAČOVÉ). Vyšší odborná škola pak šestisemestrální studium Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací. Všechny uvedené obory umožňují absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Pedagogický sbor tvoří řada plně kvalifikovaných pedagogů. Velká část pedagogického sboru získala odbornou praxi a řada vyučujících absolvovala odborné stáže a kurzy u nás i v zahraničí.