Maturita

Maturitní zkouška je rozdělena na část společnou a na část profilovou.

Tipy kam po maturitě např. na stránce: kampomaturite.cz

Společná část

Společná část se skládá z předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk nebo Matematika

Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení zde.

Žák vyplní formulář se seznamem přečtené literatury podle těchto požadavků.

Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou ke stažení zde.

Další informace ke společné části maturitní zkoušky např. zde.

Profilová část

Na základě §79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů určuji nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 takto:

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Počítačové technologie

ELM - Elektrotechnická měření – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

TEP - Technika počítačů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní – ELM, TEP a jejich hodnocení)

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

ŠVP: Multimédia a informatika

ELM - Elektrotechnická měření - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

MMAMultimedia - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - konaná formou praktické
zkoušky (třídenní – ELM,
MMA a jejich hodnocení)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství

STK – Stavební konstrukce – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní – STK, KOC a jejich hodnocení)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura

STK – Stavební konstrukce - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

POS - Pozemní stavitelství - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou
praktické zkoušky (třídenní – STK,
ATV a jejich hodnocení)

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

ŠVP: Strojírenství počítačové

STT – Strojírenská technologieústní zkouška konaná před maturitní komisí

SPS - Stavba a provoz strojů – ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů – zkouška konaná formou praktické zkoušky (třídenní – CAD, CAM a jejich hodnocení)

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

ŠVP - Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek

PDL - Povrchové dobývání ložisek - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

HOR - Hornictví - ústní zkouška konaná před maturitní komisí

PRA - Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška konaná formou obhajoby (jednodenní - PDL, HOR a její hodnocení)

Maturitní témata pro školní rok 2020/2021:

26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP: Multimédia a informatika ŠVP: Počítačové technologie
ELM - Ústní zkouška ELM - Ústní zkouška
ELM - Praktická zkouška ELM - Praktická zkouška
MMA - Ústní zkouška TEP - Ústní zkouška
MMA - Praktická zkouška TEP - Praktická zkouška

 

36-47-M/01 Stavebnictví

ŠVP: Pozemní stavitelství ŠVP: Pozemní stavitelství a architektura
STK - Ústní zkouška STK - Ústní zkouška
POS - Ústní zkouška POS - Ústní zkouška
STK, KOC - Praktická zkouška STK, ATV - Praktická zkouška

 

36-47-M/01 Strojírenství

STT - Ústní zkouška
SPS - Ústní zkouška
CAD, CAM - Praktická zkouška

 

21-42-M/01 GEOTECHNIKA

PDL - Ústní zkouška
HOR - Ústní zkouška

 

Nepovinná část maturitní zkoušky

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde.

V Příbrami 31. 8. 2020

PaedDr. Tomáš Hlaváč

ředitel školy