Profil absolventa VOŠ

Vzdělávací program Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací lze studovat formou denního studia. Délka studia je 3 roky. Student získá vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Absolvent je oprávněn používat titul "diplomovaný specialista" (DiS). Během studia se platí školné 3 000,- Kč/rok. Přihlášku ke studiu lze stáhnout zde.

PROFIL ABSOLVENTA

 

Absolvent tohoto vzdělávacího programu bude schopen se uplatnit v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově a v oblasti cestovního ruchu. Další uplatnění může najít v manažerských pozicích opět ve sportovních klubech, v oblasti cestovního ruchu, v privátní oblasti volného času i v činnostech pro policii a armádu, se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Na základě získaných znalostí z ekonomické a technické oblasti může vykonávat řadu činností v oblasti zdravotní prevence a hygieny, úrazové zábrany, ve sportovních zařízeních různého typu, ve správních zastupitelstvech a i v občanských sdruženích. Absolvování tohoto vzdělávacího programu umožňuje samostatné podnikání ve výše uvedených oblastech.

Absolvent

 • bude připraven vést provozní kolektiv v oblasti sportovních, tělovýchovných a rekreačních služeb
 • bude se orientovat v problematice biomedicínských disciplín, somatologii, fyziologii, psychologii sportu a tělesné zátěže
 • bude mít ucelené vzdělání ve sportovní teorii a bude schopen tyto poznatky předvádět do praxe ve vybrané sportovní specializaci
 • bude vybaven rozhodcovskou a trenérskou licencí
 • bude se orientovat v problematice sportovního i ekonomického managementu klubů, svazů a jiných subjektů se zaměřením na sport a využití volného času
 • zajistí podnikové, rekreační a komerční sportovní aktivity.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikován zejména pro:

 • zahájení vlastního podnikání
 • výkon odborné činnosti ve všech typech podniků
 • výkon činnosti ve státních a soukromých institucích
 • samostatnou odbornou činnost
 • další studium
 • profesionální hráčskou kariéru
 • výkon funkce sportovního manažera
 • výkon funkce konzultanta sportovních činností
 • výkon funkce konzultanta sportovních zařízení
 • výkon funkce sportovního metodika
 • výkon funkce sportovně technického manažera.

TYPICKÉ PRACOVNÍ POZICE A POVOLÁNÍ

 1. samostatný ekonomický referent
 2. samostatný obchodní referent
 3. samostatný sportovní referent
 4. samostatný pracovník marketingu
 5. samostatný obchodník
 6. finanční manažer
 7. marketingový manažer
 8. obchodní manažer
 9. personální manažer
 10. projektový manažer
 11. provozní vedoucí sportovního zařízení
 12. metodik tělovýchovných činností
 13. trenér sportovních činností
 14. organizační pracovník sportovních a tělovýchovných organizací
 15. referent volného času
 16. metodik volnočasových aktivit
 17. asistent trenéra