Průmyslovka TOP firmou Příbramska

Historický úspěch zaznamenala Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami v soutěži vyhlášené OHK Příbram pod názvem TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO. V pěti kategoriích, které byly rozděleny podle počtu zaměstnanců a předmětu činnosti, mohla příbramská veřejnost elektronicky hlasovat o kvalitě dané firmy. 18. 4. 2012 pak byly na valné hromadě OHK slavnostně vyhlášeny výsledky. V kategorii „ostatní organizace“ pak průmyslovka obsadila 1. místo a stanula tak po boku úspěšných a renomovaných firem.

Je pro nás velmi potěšující, že dlouholetá výborná práce celého kolektivu školy je takto vnímána širokou veřejností, a je to pro nás určitě velkým závazkem do budoucnosti. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům školy za vynikající práci, která vyústila do tohoto ocenění.

I v následujícím ročníku soutěže (2013) naše škola obsadila třetí místo ve své kategorii a potvrdila tímto umístěním kvalitu, jak ji vnímá široká veřejnost. Toto ocenění získala jako jediná z příbramských škol. Je to pro nás závazkem do budoucnosti udržet , ale i zlepšovat výchovu i vzdělávání v technických oborech pro potřebu našeho průmyslového regionu.

TOP_2013

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

 

Dne 17. 4. 2014 opět dosáhla naše škola mimořádného úspěchu v soutěži TOP firma Okresu Příbram . V kategorii ostatní firmy jsme získali 1. místo a tak jsme  po dobu tří let neopustili medailová umístění.V absolutním pořadí nám patří  vynikající třetí místo.Velmi si tohoto ocenění vážíme, jelikož je soutěž organizována mimo školské prostředí a při hlasování je počet hlasů omezen na jeden z každé IP adresy. Je to pro nás zavazující, že nás široká veřejnost takto vnímá  a budeme se i nadále snažit udržet si tento dlouhodobý vysoký kredit . Dalším pozitivním signálem je i enormní zájem o studium na naší škole i přesto, že ještě stále klesá populační křivka žáků vycházejících ze základních škol. Chtěl bych tímto poděkovat všem svým spolupracovníkům za vysoké nasazení a výbornou práci .

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

zleva:
PaedDr.Tomáš Hlaváč, ředitel SPŠ a VOŠ Příbram - vítěz kategorie „ostatní“
Jiří a Martin Sedláčkovi, firma Sedláček s.r.o.- absolutní vítěz a vítěz kategorie 51-200 zaměstnanců
Lucie Bártová - Info Inzert – vítěz kategorie 0-10 zaměstnanců
Ing. Jiří Dostál, generální ředitel Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – vítěz kategorie 201 a více zaměstnanců
Zdeněk Háse, jednatel firmy Babypoint, s.r.o. - vítěz kategorie 11-50 zaměstnanců.