Geotechnika

Tento obor je nabízen pouze ve formě dálkového studia.

Studium je určeno pro absolventy středních škol, kteří si potřebují rozšířit vzdělání v daném oboru. Zkrácená forma studia (2 roky) je určena pouze pro uchazeče se vzděláním ukončeném maturitní zkouškou.

Kód oboru: 21-42-M/01
Školní vzdělávací program: Hornictví a hornická geologie - dobývání ložisek

Absolvent oboru je kvalifikovaným technickým pracovníkem, který najde uplatnění zejména v oblastech přípravy činností prováděných hornickým způsobem v těžbě a primárním zpracování hornin zejména jako mistr, technolog, bezpečnostní technik, technický dozor, vedoucí úseků, střelmistr, vrtmistr, dispečer, předák pracovního kolektivu, vedoucí větrání, vedoucí závodní báňské záchranné stanice, vedoucí laboratoří apod. Může se uplatnit i v technické administrativě jako odborný referent a ve státní správě v činnostech prováděných hornickým způsobem, v pozemním stavitelství a sanacich vytěžených prostor.