Výchovné a preventivní poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Filip Troch

Metodik prevence:  Ing.  Josef Řehout

Schůzky a konzultace podle domluvy.

Kontakty zde.