DUMy MATEMATIKA – Mgr. Šárka Říhová

VY_42_INOVACE_RI_MA_01  Vzdálenost dvou bodů - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_02  Vektor – zavedení - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_03  Sčítání vektorů - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_04  Odčítání vektorů - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_05  Úhel dvou vektorů - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_06  Kolmost vektorů - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_07  Parametrický zápis přímky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_08  Převod param. vyjádření na obecnou rovnici přímky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_09  Zápis obecné rovnice přímky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_10  Vzdálenost bodu od přímky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_11  Směrnicový tvar přímky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_12  Vzájemná poloha přímek v rovině-1.část - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_13  Vzájemná poloha přímek v rovině-2.část - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_14  Rovnice přímky v prostoru - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_15  Zápis roviny parametricky - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_16  Obecná rovnice roviny – VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_17  Převod param. vyjádření roviny na obecnou rovnici - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_18  Rovina zadaná třemi body - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_19  Vzájemná poloha přímek v prostoru - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_20  Vzdálenost dvou bodů – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_21  Střed úsečky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_22  Parametrické vyjádření přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_23  Vektor I – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_24  Vektor II – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_25  Obecná rovnice přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_26  Směrnicový tvar přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_27  Vzájemná poloha přímek v rovině - 1. část – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_28  Vzájemná poloha přímek v rovině - 2. část – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_29  Průsečík dvou přímek - VM
VY_42_INOVACE_RI_MA_30  Vzdálenost bodu od přímky – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_31  Analytická geometrie v rovině - opakování – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RI_MA_32  Parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru – PL, Ř
VY_42_INOVACE_RIHOVA_zaznamovy arch  Záznamový arch
VY_42_INOVACE_RIHOVA_obsah  Obsah