DUMy STROJÍRENSTVÍ – Martin Vacek

VY_32_INOVACE_VC_CAM_01 Přílohy: Absolutní a přírůstkové programování
VY_32_INOVACE_VC_CAM_02 Program pro CNC soustruh – čelní a válcové plochy
VY_32_INOVACE_VC_CAM_03 Program pro CNC soustruh – úkosy, vrtání
VY_32_INOVACE_VC_CAM_04 Program pro CNC soustruh – zapichování
VY_32_INOVACE_VC_CAM_05 Program pro CNC soustruh – závity
VY_32_INOVACE_VC_CAM_06 Přílohy: Korekce zleva a zprava při frézování
VY_32_INOVACE_VC_CAM_07 Podprogramy
VY_32_INOVACE_VC_CAM_08 Měření dotykovou sondou
VY_32_INOVACE_VC_CAM_09 Tvorba vlastních nástrojů pro řídicí systém S2000
VY_32_INOVACE_VC_CAM_10 10. Programování v ISO formátu – souhrnný test
VY_32_INOVACE_VC_CAM_11 Příprava součásti pro obrábění (frézování)
VY_32_INOVACE_VC_CAM_12 Přípravek pro frézování vizitky
VY_32_INOVACE_VC_CAM_13 Frézování vizitky
VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 Program pro dvouosé frézování 1 – zarovnání plochy, kontura, kapsování
VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Program pro dvouosé frézování 1 – vrtání, zahlubování
VY_32_INOVACE_VC_CAM_16 Sestava upnutí pomocí bočních upínek
VY_32_INOVACE_VC_CAM_17 Program pro dvouosé frézování 2 – souhrnná práce
VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Program pro CNC soustruh 1 – zarovnání čela, podelné soustružení, zapichování, vrtání
VY_32_INOVACE_VC_CAM_19 Program pro CNC soustruh 2 – příprava modelu součásti, vnější a vnitřní podélné soustružení
VY_32_INOVACE_VC_CAM_20 Program pro tříosé frézováníg
VY_32_INOVACE_VACEK_zaznamovy arch Záznamový arch
VY_32_INOVACE_VACEK_obsah Obsah