Mloci v Příbrami

     V rámci výuky českého jazyka a literatury navštívili studenti dvou různých oborů  strojírenství a elektrotechniky (třídy 3.SP a 3.EP)  Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, aby společně zhlédli adaptaci světově proslulého  románu Karla Čapka Válka s mloky.  Tento román, napsaný v roce 1935, se dočkal mnoha adaptací, avšak divadelní provedení vždy přináší jedinečné zpracování.

    Pro mnohé studenty byla návštěva divadla obohacujícím zážitkem, který rozšířil jejich obzory mimo tradiční studijní materiály a nabídl jim nový pohled na důležité historické a společenské otázky. Diskuze, které následovaly po představení, ukázaly, jak silně může umění ovlivnit naše vnímání světa a jak je důležité se učit z historie, abychom neopakovali stejné chyby.

      Představení Válka s mloky všechny přítomné diváky zaujalo  svou nadčasovostí a připomenulo jim význam literatury a umění ve společnosti. 

Mgr. L. Pudilová

CJL