Zprovoznění nové učebny

Dne 5.2.2024 byla uvedena do provozu nová učebna aplikované výpočetní techniky, která vznikla v prostorách tzv. vzorkovny stavebních materiálů a výrobků a kdysi v minulosti se zde vyučovalo i psaní na strojích. Prioritně by měli nově vzniklé výukové prostory využívat především studenti oboru Stavebnictví při výuce odborných konstrukčních předmětů, jako např. Odborné kreslení, CAD systémy, Konstrukční cvičení, Ateliérová tvorba …

Ing. Václav Svoboda.