O veřejných zakázkách

Pro výuku je zpravidla prospěšné, když se na místo vyučujícího postaví někdo z odborné praxe. V pátek 15. 3. 2024 přijal pozvání mezi žáky maturitního ročníku oboru stavebnictví pan Mgr. Tomáš Šedivý, aby je seznámil se zákonem o veřejných zakázkách, protože ve svém profesním životě se s ním setkává přes dvacet let, a to především na straně zadavatele. 

Jeho úkolem bylo vystihnout nejdůležitější zásady zmíněného zákona, vysvětlit kdy se používá, jaký je rozdíl v zadání veřejné a soukromé zakázky, upozornit na časté chyby, problémy a přidat právě konkrétní příklady ze své praxe. 

O tom, že téma žáky jistě zaujalo svědčila závěrečná debata a dotazy, které žáci pokládali.

Za přínosné zpestření výuky děkujeme.

EK