Žáci oboru IT na soutěži HAXAGON Skirmish

Střední školy Středočeského kraje se nedávno sešly ke klání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Soutěž, která spojila technické know-how a taktické myšlení, přinesla mnoho napětí pro všechny zúčastněné. Mezi těmito školami byla i naše, ačkoli s odlišným zaměřením.

Do boje se zapojilo celkem 10 škol, každá reprezentována čtyřčlenným týmem. I naše škola vyslala svůj tým třetího ročníku oboru Informační technologie.

Příprava na soutěž: Z domova do třídy

Před samotnou soutěží proběhla příprava, která zahrnovala řešení úloh nejen během cvičení ve škole, ale i samostatnou práci doma. Žáci se seznamovali s oblastí kybernetické bezpečnosti a zdokonalovali své dovednosti.

Boj o přední příčky

V průběžném pořadí soutěže se náš tým držel na skvělém druhém místě. Ovšem konečné sedmé místo s malým bodovým rozdílem od šestého a pátého místa je pro nás obrovským úspěchem. Vzhledem k tomu, že naše účast byla premiérová a obor Informační technologie na naší škole není primárně zaměřen na kybernetickou bezpečnost, jsme hrdí na dosažený výsledek.

Závěrečné shrnutí

Účast v této soutěži nejen posílila dovednosti našich žáků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také ukázala, že s odhodláním a dobrou přípravou lze dosáhnout výborných výsledků i v neznámých terénech. Těšíme se na budoucí výzvy v této dynamické oblasti.

Závěrem můžeme prohlásit, že naše účast v této soutěži byla nejen o zkoušení dovedností, ale také o objevování nových možností a rozšiřování hranic. Těšíme se na další ročník!

Ing. Roman Kabát

IKT