Strojaři na exkurzi ve firmě KOSTAL Kontakt Systeme v Čenkově

Dne 13.4.2023 se třída 3.SP oboru Strojírenství zúčastnila exkurze ve výrobním závodě KOSTAL Kontakt Systeme v Čenkově. Odvoz a příjezd celé třídy bylo zajištěno místním mikrobusem. Po příjezdu do firmy se nás ujal ředitel závodu a podrobně nás seznámil s výrobním programem závodu. Závod má cca 500 zaměstnanců a zabývá se výrobou připojovacích konektorů el. vodičů pro osobní automobily všech evropských značek. Dále vyrábí ovládací páčky, které jsou umístěny pod volantem osobního automobilu. Žáci byli rozděleni do skupin po 5 žácích a pod vedením místního technika navštívili celkem 5 pracovišť, kde byla vysvětlena činnost práce jednotlivých úseků. Žákům byla nabídnuta praxe a po absolvování školy i zaměstnání. Exkurze se všem líbila a setkali se zde i s bývalými absolventy naší školy.

Ing. Václav Benda

STR