1. ročník burzy pracovních možností pro čtvrté ročníky

Dnes 13.4. se v prostorách tělocvičny uskutečnilo první setkání významných zaměstnavatelů našeho regionu s budoucími absolventy všech oborů naší školy. V prezentacích jednotlivých firem se studenti mohli seznámit s nabídkou pracovních míst v oboru i možnostmi stipendií v následném studiu.

1. ročník byl organizován pod patronací OHK Příbram, ředitelka paní Irena Karpíšková ve svém zahájení připomněla průmyslovou tradici našeho regionu i tradiční provázanost příbramské průmyslovky  s řadou významných firem. Smyslem akce je představit nastupující generaci možnosti uplatnění i případnou stabilizaci technicky zdatných odborníků zde v regionálním průmyslu. Podle vyjádření studentů i vystavovatelů měla akce smysl a pomohla k vzájemné informovanosti obou stran.