Projekt konstrukce a výroby dílů lisovacího přípravku

V minulém roce připravila firma KOSTAL Kontakt Systeme komplexní projekt pro žáky oboru Strojírenství. Jednalo se o sled činností vedoucích k výrobě lisovacího přípravku pro montáž konektoru pro kabelový svazek.

V první etapě žáci změřili, vymodelovali a zhotovili výkresovou dokumentaci vodících a dorazových kolíků přípravku. Úspěch těchto činností šel jednoduše ověřit tak, že konektor musel mít po slisování obou dílů určitou délku s tolerancí ± 0,3 mm.

V další, náročnější etapě, byl vymodelován spodní díl přípravku pomocí programu Autodesk Inventor a následně kód pro výrobu dílu byl zpracován v CAM systému. Díl byl poté vyroben na CNC frézce. Opět následovalo ověření úspěšnosti výrobní části tím, že konektor bylo možné do spodního dílu snadno vložit a zároveň byl konektor fixován pro slisování s horním dílem.

Celý projekt hodnotíme v rámci katedry velmi pozitivně, protože poskytl žákům možnost pracovat na reálném zadání z praxe a ověřit si tak, zda jsou toto schopni zvládnout. Děkujeme firmě KOSTAL Kontakt Systeme za vypracování zadání a poskytnutí lisovacího přípravku a konektorů pro testování. Věříme, že v budoucnu společně najdeme další praktické příklady, které obohatí výuku odborných předmětů.

Ing. Ondřej Stehlík

 

Fotogalerie:

Video:

STR