OBROVSKÝ ÚSPĚCH STAVAŘŮ V REPUBLIKOVÉM FINÁLE

       Dne 23.3.2023 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 19.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

        Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru Stavebnictví či Pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 21 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Hradce Králové, Liberce, Kadaně, Ostravy, Havířova, Opavy, Prahy 1, Starého Města, Ústí nad Labem, Náchodu, Třebíče, Havlíčkova Brodu, Kladna, Zlína, Prostějova, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla účast i zástupců ze Slovenska, konkrétně ze SPŠS Žilina. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 42. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru Stavebnictví, Vít Novotný a Filip Jarolímek.

        Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaných dispozičních schémat, svislých řezů, axonometrie a pohledů část projektové dokumentace stavebního objektu (v úrovni studie) v příslušném měřítku (půdorysy,  svislý řez, 2 pohledy, 3D náhledy) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce preferované programy patřily ArchiCAD 24, 25, 26 či Revit 2023.

Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu soutěžního úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám lze konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce i jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Vítek Novotný a Filip Jarolímek, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních v provádění virtuálního modelu a generování jednotlivých výkresových částí, kde byl kladen důraz především na přesnost, ale i rychlost. A co víc, práci s grafickým programem ArchiCAD se oba jmenovaní věnovali i ve svém volném čase doma.

A právě tomuto faktu lze zajisté přisuzovat největší podíl na výtečném umístění, kterého dosáhli námi vyslaní reprezentanti v této soutěži. Filip Jarolímek zvítězil a Vítek Novotný obsadila v celorepublikové konkurenci skvělé 4.místo, což je doposud nejlepší umístění našich reprezentantů, kterým zároveň navázali i na úspěchy svých předchůdců z minulých ročníků – pravidelně se umisťovat v první desítce.  

        V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko širšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

        Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná. 

                                                                                                                                                                                  Ing.Václav Svoboda