Elektrikáři ve Škoda auto

Z výrobního závodu Valeo se studenti třetího ročníku elektrotechniky přesunuli do Mladé Boleslavi, kde sídlí Škoda auto. Celá prohlídka začala v muzeu, kde se dozvěděli informace o historii firmy, loga, přes vyhoření závodu, až po vize do budoucna. Historie byla zajímavá, ale auta budoucnosti byly rozhodně pro mladou generaci zajímavější. Z muzea jsme se přemístili do depozitáře, kde se nachází sbírka prototypů a sportovních vozů.  

O historii už víme všechno důležité, a tak se jdeme podívat přímo do výrobního závodu.  Opět počítáme s tím, že tam bude nejvíce využitá automatizace a minimální lidská práce. Při vstupu do svařovací haly vidíme zejména roboty, svařující jednotlivé díly. Jinak všechno jede automaticky, dokud nenastane nějaká porucha. Ze svařovny jsme přešli do lisovací haly. I tam už je nejvíce obsažena automatizace a lidé tam jsou pouze pro skládání výsledných součástí. Bohužel nebylo možné se podívat do té nezajímavější části a to montážní haly, kde “skládají” auto dohromady a na konci vyjede auto. Neumožnili nám to z důvodu výroby nových typů aut, které by mohl někdo z návštěvníků vyzradit. Kdy tuto halu otevřou veřejnosti, sami zatím vůbec neví. Doufejme, že to bude možné vidět s dalšími ročníky. 

Tento typ exkurze má studentům ukázat, jak důležitá je automatizace, robotika a celkově technický obor v reálném životě. 

Ing. Jana Sladká

ELE