Strojaři a Týden techniky

Obor Strojírenství přináší krátké ohlédnutí za akcí Týden techniky, která se v prosinci konala na naší škole. Návštěvníci, tzn. žáci 8. a 9. tříd základních škol měli možnost prohlédnout si několik stanovišť. Byla to jednak počítačová učebna pro výuku konstrukčních programů.  Zde měly děti za úkol s pomocí žáků 3. ročníku vymodelovat zadanou věc a provést její animaci. Zadání návštěvníky určitě zaujalo a odměnou těm nejrychlejším byl hlavolam z 3D tiskárny. Dalším stanovištěm byly školní dílny, kde byl k vidění provoz moderních CNC strojů a vstřikovacího listu na výrobu plastových dílů. Také zde byly děti zapojeny do dění na stanovišti – měly možnost si zkompletovat figurku, která vznikla z několika dílů na obráběcích strojích. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně, protože nás překvapil zájem a nasazení žáků ZŠ na jednotlivých stanovištích. Rádi bychom také poděkovali žákům 3. ročníků, kteří se s profesionálním nasazením po celou dobu návštěvníkům věnovali.

Ing. Ondřej Stehlík

 

STR