Škola opět úspěšná v investiční dotaci

Rozhodnutím našeho zřizovatele byly  i letos rozděleny dotace na zkvalitňování výuky ve středních školách našeho kraje. Po loňské dotaci ve výši 3,3 milionu korun jsme opět dosáhli na investiční prostředky tentokráte ve výši 3,7 milionu korun.

Tyto prostředky budou rovnoměrně použity na obnovu vybavení všech stávajících oborů. Žáci se tedy mohou těšit na novou učebnu výpočetní techniky, měřící přístroje, další sestavy pro výuku automatizace, robotizace a mnoho dalších učebních pomůcek.

Obě tyto dotace vnímáme jako ocenění naší dlouholeté práce i jako velkou podporu technického vzdělávání.