Strojaři získali profilprojektor Mitutoyo pro výuku

Firma Mitutoyo je přední japonský výrobce širokého portfolia špičkových měřících zařízení. Vzhledem k dobrým vztahům s českým zastoupením této firmy se nám podařilo získat kontakt na společnost, která nabídla svůj profilprojektor darovat pro školní účely, protože pro něj již neměla využití. Neváhali jsme ani minutu a profilprojektor od společnosti QSA GLOBAL v Dobřanech získali. Profilprojektor je optické měřící zařízení, které provádí měření tvarově složitých, případně obtížně přístupných míst pomocí světla, které dopadá na měřený předmět a vytváří zvětšený profil na matnici. Současný školní profilprojektor tak bude nahrazen zařízením, které umožňuje měření v o řád vyšším rozlišení (místo 0,01 mm nyní 0,001 mm). Zároveň odečítání naměřených údajů je pohodlnější, přímo na displeji. 

Před zprovozněním profilprojektoru jsme pod něj vyrobili ve školních dílnách odpovídající stolek, “ušitý na míru”.

Firmě Mitutoyo děkujeme za zprostředkování kontaktu a firmě QSA GLOBAL za darování zařízení, které bezpochyby dále zkvalitní výuku zejména v předmětu Kontrola a měření.

Ing. Ondřej Stehlík

Žáci třídy 2.SP při instalaci zařízení.

STR