Český permon 2021

11. 9. 2021, v rámci 25. setkání hornických měst a obcí ČR, bylo v Mostě předáváno ocenění Český permon 2021. Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. V kategorii za celoživotní dílo ji v letošním roce získal RNDr. Zdeněk Petřek, který svůj profesní život spojil právě s naší školou.
K získání krásného ocenění srdečně gratulujeme.

Nominační titul

Za celoživotní dílo v hornictví a pedagogickou činnost, svérázné pojetí výuky, lidskost, za impuls k obnově a vzniku hornických spolků v Příbrami, za oživení a udržování hornických tradic a práci v Cechu příbramských horníků a hutníků. RNDr. Zdeněk Petřek, původně student vojenského gymnázia (poslední ročník absolvoval v Bratislavě) snad pod vlivem vnadné asistentky z Geologicko-geografické fakulty a „zdravotních důvodů“ se vyreklamoval z vojenské kariéry a začal studovat geologii. Po promoci v roce 1960 nastoupil do Trenčianských Teplic a na vyžádání Jáchymovských dolů byl přeložen do Příbrami. 1. února 1961 pak začíná svoji celoživotní kantorskou roli na tehdejší Hornicko-geologické průmyslové škole v Příbrami, kde nakonec působil úctyhodných 52 let (v letech 1992 až 1998 ředitel školy). Byl iniciátorem řady odborných exkurzí do hlavních hornických revírů i do atraktivních geologických oblastí. Svým zápalem a lidskostí možná právě tam zapálil pověstnou jiskřičku zájmu u svých studentů, kteří v pozdějších letech šířili dobré jméno školy u nás i v zahraničí. V roce 1980 se zúčastnil geologické expedice do Mongolska. V roce 1983 dokončuje v Bratislavě rigorózní studium a získává akademický titul RNDr. Zdeněk Petřek byl po celou dobu působení na příbramské škole vnímán jako velká osobnost se svérázným pojetím výuky a osobitým vyjadřováním. V roce 2016 jeho věrní absolventi ve spolupráci se školou zorganizovali velkolepou oslavu jeho osmdesátých narozenin, kde obdržel medaili pamětní medaili Ministerstva školství za celoživotní práci ve školství. Především však byl oceněn svými studenty a kamarády z hornických spolků. Zasloužil se o oživení a udržování hornických tradic v příbramském regionu i škole samotné. Byl u obnovení a vzniku hornických spolků a především u vzniku hornického rituálu „ Skoku přes kůži“, který byl desetiletí spjatý s působením VŠB v Příbrami. Příbramský středoškolský skok je tedy historicky doložen od roku 1966 a s malými přestávkami je udržován dodnes. Aktivně se podílí na činnosti Cechu příbramských horníků a hutníků a akcích ostatních spolků.

EK