Výročí 170 let příbramské průmyslovky

Na začátku listopadu tohoto roku uplyne právě sto sedmdesát let od zahájení vyučování na příbramské průmyslové škole. Její vznik byl spojen s mimořádným rozvojem báňského a zpracovatelského průmyslu v našem regionu a byla tím nastartována epocha rozvoje technického školství. Tím se škola zařadila mezi průkopníky a patří mezi nejstarší školy v naší republice.

Během dlouholetého vývoje prošly tisíce absolventů přípravou v rozličných oborech a zaměřeních. Mnoho  z nich pokračovalo na studiích na Vysoké škole báňské v Příbrami i Ostravě. Jejich odborná erudice je rozprostřela po celé naší republice i do zahraničí. Dodnes můžeme vysledovat úspěšné absolventy na všech kontinentech světa a řada z nich dodnes neztratila se svojí alma mater kontakt. Významné propojení s praxí i činnost externích učitelů bylo to, co školu odlišovalo od ostatních škol a připravovalo je pro život pracovní i studijní. Stovky učitelů, středoškolských profesorů i odborníků z praxe vytvářelo po celou dobu existence vynikající podhoubí pro vztahy mezi učiteli a žáky, které dodnes je patrné ve vztahu ke škole, kdy se nám naši bývalí žáci vrací jako učitelé, partneři oborů, spolupracovníci, sponzoři i jako naši přátelé.

Pojďme si společně připomenout  slavnou historii, zajímavou přítomnost a snad skvělou budoucnost,  setkáním v sobotu 6. 11. 2021 od 10 hodin v prostorách školy, kde bude připravena výstava z historie a současně bude celý den umožněna prohlídka školy. Součástí programu bude otevření nové učebny informační a komunikační technologie, ukázky jednotlivých oborů i možnost prohlídky všech prostor školy. Hlavní centrum oslavy bude školní tělocvična, kde se budou moci účastníci setkat s bývalými i současnými učiteli i zaměstnanci školy. Součástí bude posezení i možnost občerstvení  i případné pořízení společné fotografie. Zveme tímto všechny absolventy i přátele školy, abychom společně oslavili významné narozeniny naší alma mater. Další informace, program,  popřípadě rezervace míst na stránkách školy www.spspb.cz.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy