Adaptační kurz 2021

Začátek září je jistě pro spoustu studentů spojen s koncem prázdnin, začátkem školních povinností a s nuceným dřívějším vstáváním. Pro jeden ročník je vždy toto období ale ještě spojené s očekáváním něčeho nového. Noví spolužáci, nové prostředí, učitelé, pravidla, jídelna, studijní obor a mnoho dalšího. Někdo cítí strach, někdo radost, smutek, štěstí – vše záleží na tom odkud a s čím na naší školu přichází.

Snažíme se našim prvákům zpříjemnit začátek jejich působení na naší škole, jak to jen jde: Pomáháme jim při bloudění po škole, ukazujeme jim, jak vypadá profesor, kterého právě hledají a trpělivě vysvětlujeme kde jsou nejbližší toalety.

Další a asi nejdůležitějším prvkem je jistě adaptační kurz prvních ročníků. Do rekreačního areálu v Hrachově odjíždí všichni žáci prvního ročníku, aby se lépe poznali mezi sebou ve třídě, skrz třídami a také poznali své vyučující. Kurz se snažíme naplnit různorodými aktivitami, aby si každý našel své uplatnění a poznal své nové spolužáky.

Jinak tomu nebylo ani 1. září školního roku 2021/2022. Po loňské pauze, která byla vynucena vyjímečnou situací jsme se vrátili do areálu, který byl částečně kvalitně zrekonstruován, což celý náš kurz ještě vylepšilo. Po příjezdu, ubytování a prvním obědu se třídy pustili do seznamování, různých drobných her a vzájemné kooperace. Další náplní kurzu byly sportovní hry, netradiční aktivity a různorodé trávení volného času.

Ve čtvrtek odpoledne a večer proběhly již tradiční mezitřídní soutěže, které nakonec ovládla třída 1.PA.

 

Po vyhlášení a odměnění vítězů proběhl táborák, u kterého si všichni účastníci mohli opéct vynikajícího buřtíka a zazpívat si za doprovodu kytary profesora Švejdy. Během táboráku ještě třídy i učitelé vypouštěli lampiony štěstí, na kterých bylo nejčastějším přáním úspěšná maturita a bezproblémový a hlavně nedistanční studium – k tomuto přání se jistě všichni přikláníme.

Celý kurz, včetně zpáteční cesty se obešel bez větších problémů a zranění, stejně jako snad splnil svůj cíl a to je, zjednodušit našim studentům začátek jejich působení na naší škole.

Přejeme jim tedy, aby se jim celé studium a i ostatní záliby dařily tak, jako jejich aktivity na adaptačním kurzu.

Mgr. Filip Troch