Rozhovor s absolventem oboru Strojírenství

Bezprostředně po úspěšném vykonání maturitní zkoušky jsme položili několik otázek Ondřeji Daňhelkovi, který absolvoval studium s výborným prospěchem.

  1. Jaké jsou první dojmy po dokončené maturitní zkoušce?

S výsledkem maturitní zkoušky jsem spokojený. Velkou část znalostí jsem zúročil z praxe, o svatém týdnu jsem si připravil již jen přehled k otázkám. Bylo to rychlé opakování.

  1. Jak hodnotíš studium? Co Ti přineslo?

Studium mi přineslo celkový nadhled nad strojařinou, naučil jsem se základy konstruování, programování, mám v každém odvětví přehled. Dále jsem se naučil trpělivosti, pečlivosti, získal odborné znalosti a prohloubil dovednost práce na PC, zejména v Excelu. Za čtyři roky studia jsem se naučil být kreativní a zdokonalil prostorovou představivost. 

  1. Který předmět jsi měl nejraději?

Měl jsem rád všechny odborné předměty. V danou chvíli některý více, jiný méně, záleželo na tom, co se právě probíralo. Jmenovitě to byly strojírenská technologie, řízení výroby pomocí PC (programování obráběcích strojů), konstruování pomocí PC a stavba a provoz strojů.

  1. Kam budou směřovat Tvé další kroky?

Budu pokračovat v dalším studiu. Konkrétně na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě strojní. Podle prvních informací o studiu na této škole by mě zde zajímala specializace na dopravní stroje. Zároveň bych rád při studiu našel praxi v oboru.

  1. Kde by ses chtěl v budoucnu uplatnit?

Rád bych našel uplatnění v konstrukčním oddělení nebo v technologii. Jako práce „bokem“ by mě zajímaly revizní kontroly.

  1. Co bys vzkázal zájemcům o studium?

Myslím, že je dobré získat na základní škole alespoň základní znalosti z matematiky a mít zájem o fyziku. Také je dobré mít trpělivost a disciplínu, tyto vlastnosti se hodí pro konstrukční cvičení, což jsou úkoly, na kterých se pracuje dlouhodobě, v podstatě několik týdnů. Celkově je dobré mít zájem o studium, ne jen do školy chodit.

Ing. Ondřej Stehlík