Raab Karcher

Zakončení předmětu stavební materiály, který je vyučován v prvním ročníku oboru pozemní stavitelství a architektura, se nekonalo v prostorách školy, ale na exkurzi ve stavebninách společnosti Raab Karcher v Příbrami, o kterých jsme se dozvěděli, že jsou jednou z největších poboček této společnosti v České republice.

Žáci zde mohli vidět a také si “osahat” téměř vše, o čem se v průběhu roku učili. Od izolačních pásů, pórobetonových tvárnic a kari sítí až po komínové či plotové tvarovky.

Na závěr jsme si prohlídli koupelnové studio, ve kterém jsou, mimo jiné, právě vystaveny nejlepší modely rodinných domů, vyrobených studenty 3. ročníků pozemního stavitelství a pozemního stavitelství a architektury.

EK

raab karcher IMG_2771 IMG_2775