Jak se dělá cement

V úterý 23. 6. 2015 navštívili žáci prvního ročníku oboru pozemní stavitelství a architektura závod největšího výrobce cementu v České republice patřící do skupiny HeidelbergCement, Českomoravský cement. a.s., závod Praha-Radotín.

Během exkurze jsme si prošli celý areál, tedy postup celé výroby. Pouze úvodní část, kterou je těžba surovin, jsme si vyslechli bez názorné ukázky. Pak již následovala skládka surovin, na které dochází i k homogenizaci, tedy promíchání materiálu z různých etáží těžby, drtiče kameniva upravující kamenivo na maximální velikost 45 mm, kulové mlýny ve kterých se surovina pomele na prášek, který se po prohřátí ve výměníku vypálí v 58 m dlouhé rotační peci. Pak již následuje pomletí, chlazení a expedice.

V poslední části jsme si prohlídli laboratoře, ve kterých se provádí veškeré zkoušky, které jsou potřebné pro kontrolu kvality nejen konečného produktu, cementu, ale také vstupních surovin a meziproduktů v celém procesu výroby.

Prohlídka byla velice poučná a zajímavá, dokonce nás zaujala natolik, že jsme přestali hlídat čas, a proto zpáteční cesta na vlak pro některé byla i téměř sportovním výkonem.

EK

cementárna4

cementárna3 cementárna2