Vyřazení studentů VOŠ

Dne 18. června 2015 se uskutečnilo v prostorách obřadní síně Zámečku v Příbrami slavnostní vyřazení absolventů VOŠ Příbram, ročníku 2015.

Vedení školy ocenilo zejména píli a vytrvalost studentů a šťastní studenti výborný přístup pedagogů k látce a zejména k nim.

Po vyjádřených projevech díků došlo i na gratulace, květiny a fotografování…

Nechť Vám tento zážitek navždy připomíná Vaše studium.