Návštěva ČOV Příbram

Ve čtvrtek 25.6.2015 navštívili studenti tříd 2.PA a 2.PP čistírnu odpadních vod v Příbrami. Jednalo se akci, která prakticky navazovala na závěr minulého školního roku, kdy se cílem návštěvy stala úpravna vody v Kozičíně. Takže po seznámení s „výrobou“ pitné vody v předchozím období byla studentům prakticky nastíněna i opačná oblast – co se děje s vodou, která byla „použita“ běžným odběratelem.

První kroky návštěvníků směřovaly k přítoku špinavé vody na ČOV – nutno podotknout, že to nebyl nijak příjemný pohled a čichové smysly si také přišly na své …. Po této vstupní fázi se studenti postupně seznámili s jednotlivými částmi provozu, jako např. usazováním hrubých nečistot, provzdušňováním vody, separováním rozptýlených nečistot pomocí bakterií atd. Závěr procesu zlepšování kvality vody byl opravdu prokazatelný – voda, která odtékala z areálu ČOV do přilehlé vodoteče (potoka) byla opravdu čistá a dala by se srovnat téměř s vodou pramenící někde v lese.

Za zprostředkování opravdu poutavé exkurze jistě patří dík zaměstnancům 1.Sčv v Příbrami.

Ing.Václav Svoboda

IMG_0219IMG_0221IMG_0220IMG_0224IMG_0232IMG_0227IMG_0233IMG_0238 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0237