Jak se staví….tunel

S tím, jak se takový tunel staví, přišel studenty třetích ročníků oboru stavebnictví seznámit pan Ing. Radek Bernard Ph.D. O tom, že je to opravdový odborník nemůže být pochyb, protože jak jsme zjistili, jeho zkušenosti jsou bohaté nejen ze stavby tunelů u nás v ČR, ale také ve světě. Ze “známích” českých tunelů zmínil například Valík u Plzně nebo Lochkov na okraji Prahy. Z ciziny se jednalo o zkušenosti získané při stavbě metra v New Yorku, tunelu v Číně a Indii. Právě Indie je současným pracovištěm našeho hosta, který nám věnoval čas v době své dovolené v ČR.

Přednáška byla připravena pro studenty v rámci předmětu Inženýrské stavby, ve kterém se studenti učí nejen základy o stavbách podzemních, kam právě tunely patří, ale také o stavbách silničních a železničních, o stavbě mostů a vodohospodářských stavbách.

Začátek přednášky se neobešel bez objasnění základního názvosloví, které se při “tunelování” používá. Když už bylo jasné co je kalota, přístropí, ostění nebo třeba vystrojení výrubu, mohlo se jet dál. Studentům byl popsán celý postup výstavby tunelu doplňovaný bohatou obrazovou a video přílohou ze skutečných stavenišť v ČR i ve světě. Výklad se věnoval především NRTM, což je metoda nejvyužívanější, ale nezapomnělo se ani na metody ostatní.

Za krásné představení tunelářské problematiky zbývá již jen poděkovat a doufat, že se tento absolvent naší školy rád vrátí a svými zkušenostmi obohatí naši výuku i v příštím roce.

EK

IMG_0139 IMG_0138 IMG_0137