Územní plán města Příbram

Ještě než studentům čtvrtých ročníků oboru stavebnictví naposledy zazvonilo, naplánovali jsme jim návštěvu MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování.

Cílem bylo studentům zopakovat a v praxi ukázat vše co se o územním plánování dozvěděli v hodinách Stavebního provozu a Pozemního stavitelství. Protože je toto téma součástí jednoho z maturitních okruhů, studenti pečlivě naslouchali všemu co jim bylo sdělováno.

Naším průvodcem a přednášejícím byl pan Vojtěch Vaverka, který nejprve krátce mluvil o legislativě související s danou problematikou a pak již přešel ke konkrétním výstupům územního plánování. Začalo se od plánů nejméně podrobných na celorepublikové úrovni, a pokračovalo se přes krajské a obecní, až k nejpodrobnějším plánům, což jsou plány regulační.

Následně jsme si prohlídli územní plán města Příbram, dozvěděli jsme se například kudy je plánovaný obchvat nebo jak náročné je provést v takovém plánu jakoukoliv změnu.

Po několika ujasňujících dotazech jsme poděkovali, rozloučili se a přislíbili si další setkání opět za rok s dalšími studenty našeho oboru.

EK