Den otevřených dveří ČVUT Praha

Kam po maturitě ? Otázka, která  napadne ve čtvrtém ročníku téměř všechny studenty. Proto třídy 4.PA a 4.PB navštívily ve středu 22.10. 2014 areál ČVUT v Praze-Dejvicích. Na Fakultě stavební se konal Den otevřených dveří, kde jsme se seznámili prostřednictvím pedagogických pracovníků, absolventů i současných vysokoškoláků s možnostmi studia. Získali jsme základní informace o možnostech studia, o jednotlivých oborech a zaměřeních, která vysoká škola nabízí.

Představu o historickém a současném stavitelství nám osvětlil celý rozsáhlý areál ČVUT. Původní budovy z 20.tých let minulého století, typické modré budovy dalších technických fakult, původní i nová Fakulta architektury i nová budovy Technické knihovny.

DOD splnil očekávání studentů a mnozí snad našli inspiraci pro úspěšné dokončení studia na naší škole.

Ing. Eva Turská, Ing. František Zikmund

POS