Ohlédnutí za Skokem přes kůži 2014

Dne 15.10. 2014 se konal již 33. ročník slavného „Skoku přes kůži“. Slavnostní den byl zahájen průvodem od sídla školy a za doprovodu hornické kapely se skokanky, skokani, hodnostáři, členové hornicko-hutnických spolků, vydali na již tradiční trasu historickou částí Příbrami. Studentská hymna lemovala dekorování busty prvního rektora VŠB Dr. Theurera hornickými symboly.Další zastávky měly program naplněný hledáním slavného nadlišáka (Dr.Knížek), střelbou ku ptáku, pivními škandály. To vše bylo prokládáno zpěvem hornických písní a hudbou hornické kapely. Po projití Pražské ulice se k družině připojil slavný, vysoký a neomylný perkmistr Ing. Štastný, který pak dovedl průvod k Městskému úřadu, kde všechny účastníky pozdravil starosta města Ing. Pavel Pikrt.
Večerní program ve velkém sále příbramské sokolovny byl vyplněn zpěvem, průbováním tablic a v závěru pak samotným skokem přes kůži. Funkci kmotrů u jednotlivých tablic vykonávali členové hornicko-hutnických spolků vyjma tablice strojnické, kde tuto funkci tradičně vykonávají učitelé z příbramské průmyslovky. Novinkou bylo zařazení obrazové techniky, prostřednictvím které jsme se snažili zprostředkovat lepší zážitky i pro vzdálenější diváky.
Oficální zakončení bylo pak ve 22 hodin a většině účastníků se zjevně ještě domů nechtělo, což dokazoval zpěv řinoucí se z některých příbramských hospůdek v pozdních večerních hodinách.
Závěŕem bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o přípravu,nácvik písní, hladký průběh, ozvučení, obrazový přenos, dopravu, financování i technickou pomoc.
Zvláště bych rád vyzdvihl všechny letošní skokanky a skokany za jejich přístup k nácviku i vlastnímu průběhu Lišáckého večera i Skoku přes kůži.
Tak zase za rok Zdař Bůh

T. Hlaváč