Strojaři na exkurzi ve firmách KOVO Věšín a ČÁSTKA – NÁSTROJÁRNA

Dvanáctého června se žáci druhého ročníku oboru Strojírenství vydali na exkurzi do firem KOVO Věšín a ČÁSTKA – NÁSTROJÁRNA. V obou firmách jako jednatelé a společníci působí bratři Částkové, společně se svým otcem. Jedná se o progresivní strojařské rodinné firmy, které zaměstnávají řadu obyvatel z okolí.  Anonymitu korporátních firem zde nenajdete, zapálení pro výsledek a technickou erudovanost rozhodně ano.

Naše cesta vedla nejdříve do Věšína, malé obce, kterou protíná silnice č. 19 z Rožmitálu p. Tř. směrem na Plzeň.  Zde sídlí prvně jmenovaná firma, která navazuje na tradici zdejšího výrobního družstva. Aktuálně tvoří výrobní portfolio zejména dílenské pracovní stoly a dále pak petlice, různá oka a závěsy. Viděli jsme zde práci na ohraňovacím lisu, laserové řezání plechů a další technologie.

Po svačině před místní „Jednotou“ jsme se přesunuli cestou vinoucí se okolo rybníků a mezi poli do zhruba čtyři kilometry vzdálené obce Voltuš. Zde sídlí firma ČÁSTKA – NÁSTROJÁRNA. Na první pohled bylo vidět, že nástrojárna jede na plné obrátky. Firma disponuje vlastním konstrukčním oddělením , tzn. je schopna reagovat na požadavky zákazníka na vývoj a různé úpravy dodané výkresové dokumentace. Ve strojním parku firmy je mnoho víceosých CNC obráběcích strojů. Dále jsou zastoupeny technologie broušení, elektroerozivní obrábění, vrtání a tepelné zpracování. Velmi zajímavá byla ukázka technologie navařování kovu pomocí laserového paprsku, která se používá např. pro opravy hran střižných nástrojů. Další zajímavou ukázkou bylo upínání nástrojů do pouzdra pomocí indukčního ohřevu. Tím je zajištěna násobně vyšší přesnost upnutí nástroje, než v případě použití upínání kleštinou. To, že firma vyrábí v nejvyšší možné kvalitě dokládá přítomnost 3D souřadnicového měřícího stroje, který je schopen měřit všechny myslitelné délkové rozměry a geometrické tvary.

Děkujeme panu Pavlovi Částkovi, který je absolventem naší školy, za možnost podívat se do obou firem a rádi se sem někdy zase vypravíme.

Ing. Ondřej Stehlík

 

STR