Metrologická exkurze strojařů do firmy KOSTAL Connectors

Žáci třetího ročníku oboru Strojírenství se třináctého června vydali do firmy KOSTAL Connectors, která sídlí v Čenkově. Firma se zabývá vývojem a výrobou elektromechanických součástek – zejména konektorových systémů. Vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci jsme se s vedením firmy domluvili na exkurzi, která bude zaměřena primárně na oblast metrologie, tedy měření. Vše doplněno o výklad a diskusi nad řízením výrobních procesů pomocí statistických ukazatelů.

Třída byla rozdělena na tři skupiny, které se vystřídaly na třech stanovištích.

Na prvním jsme viděli ukázku práce s 3D skenerem. Zařízení nasnímá a vytvoří model součásti, povrch tvoří síť trojúhelníků. Tato data lze porovnávat s dalšími měřenými díly, etalonem, apod. Další ukázkou byla práce souřadnicového měřícího stroje, který byl vybaven otočnou hlavou s možností měřit kontury. Výklad k tomuto zařízení nebyl žákům neznámý, protože škola souřadnicovým strojem také disponuje a žáci v rámci odborných předmětů na něm běžně pracují.

Na druhém stanovišti žáky čekal velmi zajímavý výklad o metrologii ve firmě celkově a o zpracování naměřených dat. Žáci se zároveň podíleli na praktickém měření daného rozměru a firma nám potom poskytla vyhodnocení naměřených dat. Povídání to bylo velmi zajímavé, žáci byli oceněni za dotazy a zájem o provedení zmiňovaného měření. Exkurze v této části vypadala spíše jako pracovní porada, což byla pro žáky určitě cenná zkušenost.

Poslední stanoviště bylo věnováno ukázkám vyhodnocení naskenovaných dílů. Zaujalo nás zejména barevné rozlišení na jednotlivých plochách součásti podle rozměrů. Tzn. např. zelená barva na určité ploše znamenala, že naměřený rozměr je větší, než jmenovitý, fialová barva naopak.

Nejednoho z účastníků exkurze napadlo, proč se převážně plastové díly měří takovými sofistikovanými zařízeními a pro vyhodnocení se používají neméně sofistikované metody. Onen kabelový konektor není ledajaká součást, musí pracovat v rozličných prostředích, musí těsnit, musí odolávat motorovému oleji, nebo např. chladící kapalině. Navíc se jedná o tvrdý automobilový byznys, ve kterém se chyby neodpouští a jsou obvykle draze vykoupeny.

Na závěr exkurze proběhla prezentace práce žáků – v závěru školního roku pracovali na novém projektu. Jedná se o komplexní návrh a výrobu lisovacího přípravku kabelových konektorů a dále o statistické vyhodnocení rozměrů zalisovaných sestav. Dosavadní práce byla pracovníky firmy hodnocena kladně a v projektu budeme dále pokračovat.

Závěrem děkuji všem zaměstnancům firmy, za takto speciálně zaměřenou exkurzi. Bylo vidět, že všichni, kteří se nám věnovali, mají svoji práci rádi a jsou na vysoké odborné úrovni. Tři a půl hodiny trvající akce uplynula rychle jako voda v blízké říčce Litavce.

Ing. Ondřej Stehlík

STR