Výsledky JPZ

 V tabulce v následujících odkazech najdete lepší bodové výsledky z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky rozřazené podle oborů:

Výsledky přijímacího řízení (přijat/nepřijat/nesplnil podmínky přijímacího řízení) budou zveřejněny 15. 5. 2024.

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu. Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení (dle instrukcí Cermat), ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku. Nahlížet do spisu bude možné  14. května 2024 od 8:00 do 15:00, pouze po předchozím objednání nejpozději 13. května (do 14:00) na sekretariátu školy – sekret@spspb.cz nebo tel.: +420 326 551 611. Upozorňujeme, že součástí spisu není seznam přijatých účastníků, pouze informace obsažené v Dipsy (elektronická přihláška), ohodnocený záznamový arch (pokud jste naší škole uchazeč konal přijímací zkoušku) a bodové ohodnocení dalších kritérií (dle vzorce zveřejněného v kritériích přijímacího řízení na našich stránkách a v Dipsy)