Budoucí Elektrotechnici v jaderné elektrárně Temelín

Na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách vyrazily třídy 3.EP a 3.EM. Úvod exkurze byl tradičně v místním infocentru JE Temelín.

Velmi pěkná byla nová prohlídka virtuální realitou, kam se dostanou jen oprávněné osoby, prohlídka haly s jaderným reaktorem nebo vnitřek chladící věže. Záběr byl efektně pořízen dronem, který se pohyboval z útrob věže směrem nad ni.

 

Mlžná komora, která zobrazuje záření kolem nás, zaujala nejednoho žáka a údajně vyvolává závislost v jejím pozorování.

Při vstupu do objektu JE Temelín následovaly přísné bezpečnostní procedury, kontrola dokladů a osobních věcí rentgenovým skenerem, kontrola „osobní radiace“ a potom již nic nebránilo vstupu do areálu samotné elektrárny.

 Viděli jsme chladící věže-komíny, které nekouří, ale mlží, tedy ochlazují páru z výroby elektrické energie. Z nadhledu jsme si prohlédli halu, kde je turbogenerátor výroby elektrické energie a prošli přilehlou technologií. Teploty páry dosahují neuvěřitelné teploty kolem 250 stupňů celsia a teplotou okolí kolem 45 stupňů celsia, které jsme silně pocítili.

Dalším zajímavým místem prohlídky byl cvičný velín (nejdražší hra na světě), kde se cvičí dispečeři primárního a sekundárního okruhu ve zvládání řešení různých neočekávaných provozních situací, školení trvá 2roky a každé 2 roky se opakuje. Paní průvodkyně byla schopna velmi poutavě a fundovaně zodpovědět zvídavé otázky žáků.

UOV Roman Štícha

ELE