Stavaři na soutěži v grafických programech

       Dne 21.3.2024 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 20.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

       Celkem se akce účastnilo 20 středních škol s výukou programu stavebnictví či pozemní stavitelství a architektura. Zajímavostí byla i účast zástupců ze Slovenska, konkrétně ze SPŠS Žilina. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 40. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru Stavebnictví, Matěj Černý a Štěpán Prokop Moutelík.

        Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaných 3D řezů, 3D pohledů a axonometrie část projektové dokumentace stavebního objektu v úrovni studie. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce využívané programy patřily ArchiCAD 27, Revit či AutoCAD.

       Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady (nebylo umožněno ani připojení na internet) a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé 3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu – v období února a března se oba naši zástupci, Matěj Černý a Štěpán Moutelík, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních. Ve velké konkurenci, která se letos sešla v Českých Budějovicích, se oba naši zástupci rozhodně neztratili. Matěj Černý obsadil 19.místo a Štěpán Moutelík skončil 23. Chtěl bych touto cestou oběma klukům poděkovat a pogratulovat k pěknému umístění. 

FR

POS