Organizace výuky 1. ročníků v době konání lyžařského kurzu

V týdnu od 19. do 23. 2. 2024 se koná lyžařský výcvik 1. ročníků.  Z organizačních důvodů se třídy 1.IT a 1.EA spojují a učí se podle rozvrhu 1.EA.

Ostatní třídy 1.PA, 1.SP a 1.EB se učí podle svých rozvrhů.