Výstava modelů občanských staveb

Ve dnech 14. – 19.12.2023 byla soustředěna zvýšená pozornost mnoha studentů i kantorů naší školy na prostory budovy C. A co bylo hlavním důvodem?

Na výše uvedeném místě byla instalována výstava prací studentů třídy 4.PA, oboru Stavebnictví. Konkrétně se jednalo o modely občanských staveb v hmotovém pojetí,  např. obchodního centra, penzionu, zázemí sportovního klubu, drobné provozovny, rychlého občerstvení aj., které tvoří nedílnou část ročníkových projektů z Ateliérové tvorby.

Závěrem lze konstatovat, že reakce zúčastněných (návštěvníků) byly převážně kladné, a u několika modelů lze považovat vyhotovení jako velmi zdařilé s netradičními nápady při provedení (osvětlení interiéru aj.).

                                                                                                      Ing. Václav Svoboda